IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

[Annelida] IPC12 T-Shirts

Andy Mackie via annelida%40net.bio.net (by Andy.Mackie from museumwales.ac.uk)
Wed Jun 22 01:43:08 EST 2016


?
[cid:image001.png from 01D1C894.C2BD83D0]


12th International Polychaete Conference
National Museum Wales, Cardiff | 1 - 5 August 2016


IPC 2016  - Official Conference T-Shirt

We are pleased to announce that the official conference T-shirt is available to order from our online shop. The T-Shirts are available in two colours, Indigo blue and Light blue, and in either Unisex or Womens fit.
ORDER NOW<https://museum.wales/shop/item/2183>[cid:image002.png from 01D1C894.C2BD83D0]

Price:
Pre conference offer Price £12 inc VAT
During Conference (Very limited number and sizes) £15 inc VAT

Exchange / returns:
There will be a very limited number of other sizes available at the conference if an exchange is required. This will be on a first come, first served basis.
Unfortunately, refunds will not be available during the conference.

Order Collection:
Online orders will be available for collection from the registration desk at the conference venue.


YMWADIAD
Mae pob neges ebost a anfonir i neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei 
sganio gan systemau diogelwch awtomatig er mwyn rheoli negeseuon 
digymell a dileu cynnwys amhriodol neu beryglus. Cafodd y neges hon ei 
sganio am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd fodloni'ch hun bod y 
neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio gan 
nad yw'r Amgueddfa'n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o 
ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac 
unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a 
fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y 
neges trwy gamgymeriad, rhowch wybod i ni a chofiwch ddileu'r neges.
Safbwyntiau personol yr awdur yw'r safbwyntiau a fynegir yn y neges 
hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau'r Amgueddfa. 
Nid yw'r Amgueddfa'n atebol am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod 
a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon, felly na ddibynnwch ar y 
cynnwys heb geisio cadarnhad ysgrifenedig yn gyntaf.

DISCLAIMER
Email to and from Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is scanned 
by automated security systems to control unsolicited messages and 
eliminate inappropriate or dangerous content. This message was scanned 
for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself 
that the message, and all attachments, are  virus-free before use as 
the Museum accepts no responsibility for any loss or damage that might 
arise from opening the message or any attachments. This message and 
any files transmitted with it may contain confidential information 
intended only for the recipient. If you received it by mistake please 
inform us and delete the message. The views expressed in this message 
are the personal views of the author and may not necessarily represent 
those of the Museum. The Museum accepts no liability for any errors, 
corruption or omissions that might arise in transmission of this 
message, so please do not rely on the contents without seeking
confirmation in writing.

--
 Scanned by FuseMail.More information about the Annelida mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net