IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Teaching position in plant biotechnology

Nobody nobody at hgmp.mrc.ac.uk
Fri May 26 06:02:39 EST 2000


The Vrije Universiteit Brussel (Free University Brussels, Belgium)
announces the vacancy of a teaching position in Plant Biotechnology
starting October 1, 2000.
The teaching involves courses in:
Cellular engineering of plants (45 hours lecture course + 45 hours lab
course)
Technology of plant products (30 hours lecture course)
Plant genetics (15 hours lecture course + 35 hours lab course)
Optional courses in his own research domain
The successful candidate will be head of the "Plant Biotechnology" unit and
perform research on plant biotechnology and technology of plant products
(including transgenic plants) with focus on food and non-food applications
in collaboration with the existing research groups of the Faculty.
He/she will be capable of stimulating teaching and supervision of graduate
students and postdocs.
He/she will hold a Ph.D. in Applied Biological Sciences, Agronomy, or
Sciences with confirmed experience in plant molecular biology and
technology of plant products.
He/she has successful research experience in plant molecular biology and
can direct an active research group performing high level research with
national and international funding and collaborations.
The candidate will be able to teach in Dutch after two years.
Contact person: prof. dr. ir. J. Steyaert (Chairman of the Department of
Applied Biological Sciences). Tel. 02/359 02 48; fax. 02/359 02 89, e-mail:
jsteyaer at vub.ac.be
Candidates should use a special form, that can be obtained at the
Secretariat of the Faculty of Sciences (Tel.: 02/629.33.58, Fax.:
02/629.33.89) or the Academic Personnel Service of the University (tel.:
02/629.22.65).

The official text of the Vacancy, as published in Dutch in the Belgian
Official Journal (Belgisch Staatsblad, 20.05.00, p 16857) follows:

+++++++++++++++++
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
=46aculteit Wetenschappen
Te begeven betrekking zelfstandig academisch personeel: 2000/43

De Vrije Universiteit Brussel meldt de externe vacature om de hierna
vermelde opdracht bij de Faculteit Wetenschappen te vervullen in de
hoedanigheid van voltijds zelfstandig academisch personeelslid.
De opdracht in het vakgebied toegepaste biologische wetenschappen omvat de
onderstaande activiteiten van:
Onderwijs:
Hij/zij wordt verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen in verband met
plantenbiotechnologie en de technologie van de plantaardige productie
(inclusief transgene gewassen) en zal tevens betrokken worden in het
onderwijs in de licentie biologie en de post graduaatprogramma's.
Cellulaire engineering van planten (45 HOC + 45 PRA) Bio-ingenieur in de
cel- en genbiotechnologie. 2e graad.
Technologie van plantaardige producten (30 HOC) Bio-ingenieur in de
scheikunde optie voeding. 3e graad.
Plantengenetica (15 HOC + 35 PRA). Biologie le licentie
Keuzevakken in het eigen Onderzoeksdomein
Onderzoek:
De succesvolle kandidaat zal onderzoek verrichten in het domein van de
plantenbiotechnologie en de technologie van de plantaardige productie
(inclusief transgene gewassen) met focus op food & non-food toepassingen.
Hjj/zij zal daartoe nauw samenwerken met de beslaande facultaire
onderzoeksgroepen.
Ingangsdatum: 1 oktober 2000.
De kandidaturen worden ingewacht: =C8=C8n maand na publicatie in het Belgisc=
h
Staatsblad.
=46unctieomschrijving :
Het ZAP personeelslid zal leiding geven aan de eenheid
"Plantenbiotechnologie" en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs en het onderzoek hieromtrent. Hij/zij moet in slaat zijn om op
stimulerende wijze onderwijs te verzorgen. Tevens wordt begeleiding van
promovendi en postdoc medewerkers vereist.
Profiel:
Hij/zij beschikt over een diploma doctor in de toegepaste biologische
wetenschappen, doctor in de landbouwwetenschappen of doctor in de
wetenschappen. met bewezen ervaring in het domein. Hij/zij heeft een
grondige kennis van de moleculaire plantkunde en de
levensmiddelentechnologie (plantaardige producten). Hij/zij is in staat om
op voor de studenten aantrekkelijke wijze onderwijs te verzorgen. Hij/zij
heeft succesvolle researchervaring opgedaan in de moleculaire biologie, van
planten en is in staat om inspirerende leiding te geven aan een actieve
onderzoeksgroep. Hij/zij kan aanhoudende en creatieve onderzoekactiviteiten
van erkend internationaal gehalte ontplooien (internationale)
samenwerkingsverbanden aangaan en onderzoeksgelden verwerven uit
internationale en nationale fondsen. Hij/zij beschikt over goede
bestuurlijke en contactuele vaardigheden. De kandidaat is bovendien in
staat zijn om na het tweede jaar van zijn aanstelling in het Nederlands te
doceren.
Contactpersoon: prof. dr. ir. J. Steyaert (voorzitter van de vakgroep
toegepaste biologische Wetenschappen). Tel. 02/359 02 48; fax. 02/359 02
89, e-mail: jsteyaer at vub.ac.be
De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe bestemde
kandidaatstellingsformulier met verklaring vrij onderzoek en
cumulatieformulier dat kan bekomen worden op het secretariaat van de
desbetreffende faculteit of op de dienst academisch personeel. 02/629 22
65. van de Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 te 1050 Brussel.
Een ingevuld kandidaatstellingsformulier dient gericht te worden aan de
rector van de Vrije Universiteit Brussel. Pleinlaan 2 1050 Brussel. Een
kopie van het kandidaatstellingsformulier dient gelijktijdig gericht te
worden aan de decaan van de faculteit.

+++++++++++++++++


---More information about the Arab-gen mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net