UPOZORNĚNÍ: Zpráva nemohla být doručena

Mail Delivery Subsystem postmaster at firewire.atlas.cz
Fri Apr 9 21:55:59 EST 2004


Toto je informační zpráva automaticky poslaná programem Kerio MailServer 5.7.6
na serveru firewire.atlas.cz.

Vaši zprávu se nepodařilo doručit na následující adresy:

  <tomkra at atlas.cz> (firewire.atlas.cz: User quota exceeded)
-------------- next part --------------
Skipped content of type message/delivery-status-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/rfc822-headers
Size: 1100 bytes
Desc: not available
Url : http://iubio.bio.indiana.edu/bionet/mm/bioforum/attachments/20040410/8d720f8e/attachment.bin


More information about the Bioforum mailing list