pGEM-3Zf(+) sequence

Tomi Makela tomakela at cc.helsinki.fi
Tue Dec 31 07:02:32 EST 1991


In article <2588 at fcs280s.ncifcrf.gov>, toms at fcs260c2.ncifcrf.gov (Tom Schneider) writes:
> 
> Does anybody have the sequence of Promega's pGEM-3Zf(+) plasmid?
>
 
After I encountered the same problem one time too many, I typed it in by hand
from the 88/89 Promega Catalogue and Applications guide. The sequence printed
on page 26 doesnt contain nucleotides 51-100 (second line), which I have 
added to my sequence (enclosed below).

Sincerely,

Tomi Makela
Cancer Biology Lab             E-mail: tomakela at cc.helsinki.fi
Departments of Virology and Pathology     tel: 358-0-434 6573
University of Helsinki            fax: 358-0-434 6491
00290 Helsinki
FINLAND

Sequence of pGEM3Zf(+) 3199 bp. Nucleotide 1 corrersponds to T7 transcription
start site.

GGGCGAATTC GAGCTCGGTA CCCGGGGATC CTCTAGAGTC GACCTGCAGG CATGCAAGCT TGAGTATTCT
ATAGTGTCAC CTAAATAGCT TGGCGTAATC ATGGTCATAG CTGTTTCCTG TGTGAAATTG TTATCCGCTC
ACAATTCCAC ACAACATACG AGCCGGAAGC ATAAAGTGTA AAGCCTGGGG TGCCTAATGA GTGAGCTAAC
TCACATTAAT TGCGTTGCGC TCACTGCCCG CTTTCCAGTC GGGAAACCTG TCGTGCCAGC TGCATTAATG
AATCGGCCAA CGCGCGGGGA GAGGCGGTTT GCGTATTGGG CGCTCTTCCG CTTCCTCGCT CACTGACTCG
CTGCGCTCGG TCGTTCGGCT GCGGCGAGCG GTATCAGCTC ACTCAAAGGC GGTAATACGG TTATCCACAG
AATCAGGGGA TAACGCAGGA AAGAACATGT GAGCAAAAGG CCAGCAAAAG GCCAGGAACC GTAAAAAGGC
CGCGTTGCTG GCGTTTTTCG ATAGGCTCCG CCCCCCTGAC GAGCATCACA AAAATCGACG CTCAAGTCAG
AGGTGGCGAA ACCCGACAGG ACTATAAAGA TACCAGGCGT TTCCCCCTGG AAGCTCCCTC GTGCGCTCTC
CTGTTCCGAC CCTGCCGCTT ACCGGATACC TGTCCGCCTT TCTCCCTTCG GGAAGCGTGG CGCTTTCTCA
TAGCTCACGC TGTAGGTATC TCAGTTCGGT GTAGGTCGTT CGCTCCAAGC TGGGCTGTGT GCACGAACCC
CCCGTTCAGC CCGACCGCTG CGCCTTATCC GGTAACTATC GTCTTGAGTC CAACCCGGTA AGACACGACT
TATCGCCACT GGCAGCAGCC ACTGGTAACA GGATTAGCAG AGCGAGGTAT GTAGGCGGTG CTACAGAGTT
CTTGAAGTGG TGGCCTAACT ACGGCTACAC TAGAAGGACA GTATTTGGTA TCTGCGCTCT GCTGAAGCCA
GTTACCTTCG GAAAAAGAGT TGGTAGCTCT TGATCCGGCA AACAAACCAC CGCTGGTAGC GGTGGTTTTT
TTGTTTGCAA GCAGCAGATT ACGCGCAGAA AAAAAGGATC TCAAGAAGAT CCTTTGATCT TTTCTACGGG
GTCTGACGCT CAGTGGAACG AAAACTCACG TTAAGGGATT TTGGTCATGA GATTATCAAA AAGGATCTTC
ACCTAGATCC TTTTAAATTA AAAATGAAGT TTTAAATCAA TCTAAAGTAT ATATGAGTAA ACTTGGTCTG
ACAGTTACCA ATGCTTAATC AGTGAGGCAC CTATCTCAGC GATCTGTCTA TTTCGTTCAT CCATAGTTGC
CTGACTCCCC GTCGTGTAGA TAACTACGAT ACGGGAGGGC TTACCATCTG GCCCCAGTGC TGCAATGATA
CCGCGAGACC CACGCTCACC GGCTCCAGAT TTATCAGCAA TAAACCAGCC AGCCGGAAGG GCCGAGCGCA
GAAGTGGTCC TGCAACTTTA TCCGCCTCCA TCCAGTCTAT TAATTGTTGC CGGGAAGCTA GAGTAAGTAG
TTCGCCAGTT AATAGTTTGC GCAACGTTGT TGGCATTGCT ACAGGCATCG TGGTGTCACG CTCGTCGTTT
GGTATGGCTT CATTCAGCTC CGGTTCCCAA CGATCAAGGC GAGTTACATG ATCCCCCATG TTGTGCAAAA
AAGCGGTTAG CTCCTTCGGT CCTCCGATCG TTGTCAGAAG TAAGTTGGCC GCAGTGTTAT CACTCATGGT
TATGGCAGCA CTGCATAATT CTCTTACTGT CATGCCATCC GTAAGATGCT TTTCTGTGAC TGGTGAGTAC
TCAACCAAGT CATTCTGAGA ATACCGCGCC CGGCGACCGA GTTGCTCTTG CCCGGCGTCA ATACGGGATA
ATAGTGTATG ACATAGCAGA ACTTTAAAAG TGCTCATCAT TGGAAAACGT TCTTCGGGGC GAAAACTCTC
AAGGATCTTA CCGCTGTTGA GATCCAGTTC GATGTAACCC ACTCGTGCAC CCAACTGATC TTCAGCATCT
TTTACTTTCA CCAGCGTTTC TGGGTGAGCA AAAACAGGAA GGCAAAATGC CGCAAAAAAG GGAATAAGGG
CGACACGGAA ATGTTGAATA CTCATACTCT TCCTTTTTCA ATATTATTGA AGCATTTATC AGGGTTATTG
TCTCATGAGC GGATACATAT TTGAATGTAT TTAGAAAAAT AAACAAATAG GGGTTCCGCG CACATTTCCC
CGAAAAGTGC CACCTGACGT CTAAGAAACC ATTATTATCA TGACATTAAC CTATAAAAAT AGGCGTATCA
CGAGGCCCTT TCGTCTCGCG CGTTTCGGTG ATGACGGTGA AAACCTCTGA CACATGCAGC TCCCGGAGAC
GGTCACAGCT TGTCTGTAAG CGGATGCCGG GAGCAGACAA GCCCGTCAGG GCGCGTCAGC GGGTGTTGGC
GGGTGTCGGG GCTGGCTTAA CTATGCGGCA TCAGAGCAGA TTGTACTGAG AGTGCACCAT ATGCGGTGTG
AAATACCGCA CAGATGCGTA AGGAGAAAAT ACCGCATCAG GCGAAATTGT AAACGTTAAT ATTTTGTTAA
AATTCGCGTT AAATATTTGT TAAATCAGCT CATTTTTTAA CCAATAGGCC GAAATCGGCA AAATCCCTTA
TAAATCAAAA GAATAGACCG AGATAGGGTT GAGTGTTGTT CCAGTTTGGA ACAAGAGTCC ACTATTAAAG
AACGTGGACT CCAACGTCAA AGGGCGAAAA ACCGTCTATC AGGGCGATGG CCCACTACGT GAACCATCAC
CCAAATCAAG TTTTTTGCGG TCGAGGTGCC GTAAAGCTCT AAATCGGAAC CCTAAAGGGA GCCCCCGATT
TAGAGCTTGA CGGGGAAAGC CGGCGAACGT GGCGAGAAAG GAAGGGAAGA AAGCGAAAGG AGCGGGCGCT
AGGGCGCTGG CAAGTGTAGC GGTCACGCTG CGCGTAACCA CCACACCCGC CGCGCTTAAT GCGCCGCTAC
AGGGCGCGTC CATTCGCCAT TCAGGCTGCG CAACTGTTGG GAAGGGCGAT CGGTGCGGGC CTCTTCGCTA
TTACGCCAGC TGGCGAAAGG GGGATGTGCT GCAAGGCGAT TAAGTTGGGT AACGCCAGGG TTTTCCCAGT
CACGACGTTG TAAAACGACG GCCAGTGAAT TGTAATACGA CTCACTATAMore information about the Methods mailing list