sequence of pcD

DAVID F. BISHOP BISHOP at MSVAX.MSSM.EDU
Fri Jun 26 10:41:00 EST 1992


Marc J. Mass, Ph.D. writes:

>Does anyone have the nucleotide sequence of vector pCD.  This is
>an Okayama-Berg vector.

Following is the sequence for pcDX obtained from Bionet in 1988.
I think it is OK, but can't vouch for it 100%.
-David Bishop (Bishop at msvax.mssm.edu)


CGGTACCTTCTGAGGCGGAAAGAACCAGCCGGATCCCTCGAGGATCCAGA
CATGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACTAGAATGCAGT
GAAAAAAATGCTTTATTTGTGAAATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTA
ACCATTATAAGCTGCAATAAACAAGTTAACAACAACAATTGCATTCATTT
TATGTTTCAGGTTCAGGGGGAGGTGTGGGAGGTTTTTTAAAGCAAGTAAA
ACCTCTACAAATGTGGTATGGCTGATTATGATCCTGCCTCGCGCGTTTCG
GTGATGACGGTGAAAACCTCTGACACATGCAGCTCCCGGAGACGGTCACA
GCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGGAGCAGACAAGCCCGTCAGGGCGCGTC
AGCGGGTGTTGGCGGGTGTCGGGGCGCAGCCATGACCCAGTCACGTAGCG
ATAGCGGAGTGTATACTGGCTTAACTATGCGGCATCAGAGCAGATTGTAC
TGAGAGTGCACCATATGCGGTGTGAAATACCGCACAGATGCGTAAGGAGA
AAATACCGCATCAGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCG
CTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAA
TACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCA
AAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTT
TTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAA
GTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCC
CCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGG
ATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCT
CACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGC
TGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAA
CTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAG
CAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACA
GAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATT
TGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTA
GCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTT
TGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTT
GATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAG
GGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTA
AATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTG
GTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCT
GTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACT
ACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCG
AGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCG
GAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAG
TCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAG
TTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTGCAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGT
CGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTT
ACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCC
GATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGG
CAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCT
GTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCCGCG
ACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAACACGGGATAATACCGCGCCACATA
GCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAA
CTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCG
TGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGT
GAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACA
CGGAAATGTTGAATACTACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTTA
TCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAA
ATAAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGAC
GTCTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAATAGGCGTAT
CACGAGGCCCTTTCGTCTTCAAGGTCGACCTCATGTTTGACAGCTTATCA
TCGATAAGCTTCTGTGGAATGTGTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCA
GGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGC
AACCAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAA
GCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCCGCCCCTAACTCCGCCC
ATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTG
ACTAATTTTTTTTATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCGGCCTCTGAGC
TATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAA
AAGCTCCTCGAGGAACTGAAAAACCAGAAAGTTAACTGGTAAGTTTAGTC
TTTTTGTCTTTTATTTCAGGTCCCGGATCCGGTGGTGCAAATCAAAGAAC
TGCTCCTCAGTGGATGTTGCCTTTACTTCTAGGCCTGTACGGAAGTGTTA
CTTCTGCTCTAAAAGCTGCTGCAG
;endMore information about the Methods mailing list