MMTV Seq and org.

Ashok Aiyar axa12 at po.cwru.edu
Wed Nov 25 00:14:30 EST 1992


In article <Nov25.011807.44355 at yuma.ACNS.ColoState.EDU> 
	shecht at lamar.ColoState.EDU (steven heckt) writes:

> 	I am looking for the sequence of any complete version of MMTV.
>	My IG suite download only gives the superants. stuff however
>	I go at it. Also in the literature, there is only partial
>	seqs that I could find. I would prefer that someon has also
>	listed the start-stop numbers for gag, pol, env etc and such
>	so I don't have to do it cold from the seq. I did find an old
>	seq on a floppy- so I suspect it exists?
>

Please excuse my posting this to the net. I mailed the sequence to Steven, 
but my mail to him bounced. My mailer couldn't recognize the address 
lamar.colostate.edu

But anyway, I found the following sequence amongst my files. Perhaps it is 
of utility to you. It seems to include all start-stop sites.

Ashok

---begin included file mmtprocg.vi---

LOCUS    MMTPROCG  10125 bp ss-RNA       VRL    30-JUN-1987
DEFINITION Mouse mammary tumor virus complete proviral genome and mouse DNA.
ACCESSION  M15122
KEYWORDS  complete genome; gag gene; long terminal repeat; polymerase;
      protease.
SOURCE   Mouse (BR6) mammary tumor proviral DNA.
 ORGANISM Mouse mammary tumor virus
      Viridae; ss-RNA enveloped viruses; Retroviridae; Oncovirinae;
      Type B oncovirus group.
REFERENCE  1 (bases 1 to 10125)
 AUTHORS  Moore,R., Dixon,M., Smith,R., Peters,G. and Dickson,C.
 TITLE   Complete nucleotide sequence of a milk-transmitted mouse mammary
      tumor virus: Two frameshift suppression events are required for
      translation of gag and pol
 JOURNAL  J. Virol. 61, 480-490 (1987)
 STANDARD full staff_review
COMMENT   Draft entry and computer-readable copy of sequence in [1] were
      kindly provided by C.Dickson, 05-MAY-1987.

      The exact frameshift sites are undetermined and were annotated as
      introns at the 5' most possible site.
FEATURES    from to/span   description
  pept    1633   3408   Pr77 gag precursor
  pept    1633   3387   Pr110 gag pro precursor, exon 1
        3390   4214   Pr110 gag pro precursor, exon 2
  pept    1633   3387   Pr160 gag pro pol precursor, exon 1
        3390   4196   Pr160 gag pro pol precursor, exon 2
        4199   6898   Pr160 gag pro pol precursor, exon 3
  pept    6684   8750   env precursor
  pept    8698   9660   Pr73 precursor
  matp    2440   3120   p27-major core protein
  matp    3121   3408   p14-nucleic acid binding protein
  pre-msg  1321 > 8750   env mRNA
  IVS    1609   6682   env intron A
  IVS    3388   3389   Pr110 intron A
  IVS    4197   4198   Pr160 intron B
  LTR     126   1453   5' LTR
  LTR    8699  10026   3' LTR
  rpt     120   125   target site duplication
  rpt    10027  10032   target site duplication
  virion   1321   9906   MMTV RNA
  binding  1456   1473   tRNA-Lys primer binding site
  recomb   125   126   mouse DNA end/viral DNA start
  refnumbr  126   126   numbered 1 in [1]
  recomb  10026  10027   viral DNA end/mouse DNA start
BASE COUNT   3020 a  2139 c  2298 g  2668 t
ORIGIN   138 bp upstream of PstI site.

 Vi:Mmtprocg Length: 10125 January 21, 1990 13:09 Check: 3311 ..

    1 TGTGTGTGTG TGTGTGTGTA CACGCTTGGG GGGGGAGCGG CTGCGTTCTC 
   51 CTGGTCAAGT CAGGGGGTGG GGTGCGGGTG GGGTGGGGAT GCCCCGGGCT 
   101 CTGGGAGGGG CCGCAGTTCC GTCAGTGCCG CGCCTGCAGC AGAAATGGTT 
   151 GAACTCCCGA GAGTGTCCTA CACTTAGGGG AGAAGCAGCC AAGGGGTTGT 
   201 TTCCCACCAA GGACGACCCG TCTGCGCACA AACGGATGAG CCCATCAGAC 
   251 AAAGACATAC TCATTCTCTG CTGCAAACTT GGCATAGCTC TGCTTTGCCT 
   301 GGGGCTATTG GGGGAAGTTG CGGTTCGTGC TCGCAGGGCT CTCACCCTTG 
   351 ACTCTTTTAA TAGCTCTTCT GTGCAAGATT ACAATCTAAA CGATTCGGAG 
   401 AACTCGACCT TCCTCCTGAG GCAAGGACCA CAGCCAACTT CCTCTTACAA 
   451 GCCGCATCAA CCTTGTCCTT CAGAAATAGA AATAAGAATG CTTGCTAAAA 
   501 ATTATATTTT TACCAATAAG ACCAATCCAA TAGGTAGATT ATTAGTTACT 
   551 ATGTTAAGAA ATGAATCATT ACCTTTTAGT ACTATTTTTA CTCAAATTCA 
   601 AAGGTTAGAA ATGGGAATAG AAAATAGAAA GAGACACTCA ACCTCAGTTG 
   651 AAGAACAGGT GCAGGGACTA AGGGCCTCAG GCCTAGAAGT AAAAAGGGGA 
   701 AAGAGGAGTG CGCTTGTCAA AATAGGAGAC AGGTGGTGGC AACCAGGGAC 
   751 TTATAGGGGA CCTTACATCT ACAGACCAAC AGATGCCCCC TTACCGTATA 
   801 CAGGAAGATA TGACCTAAAT TTTGATAGGT GGGTCACAGT CAATGGCTAT 
   851 AAAGTGTTAT ACAGGTCCCT CTCCTTTCGT GAAAGGCTCG CCAGGGCTAG 
   901 ACCTCCTTGG TGTATGTTGA CTCAGGAAGA GAAAAACGAC ATGAAACAAC 
   951 AGGTACATGA TTATATTTAT TTGGGAACAG GAATGAGCAG CATTTGGGGA 
  1001 AAGATTTTTC ATACCAAGGA GAGGACAGTG GCTGCACTAA TAGAGCACTA 
  1051 TTCTGCAAAG ACTTATGGCA TGAGTTATTA TGATTAGCCT TTATTAGCCC 
  1101 AATCTTGTGG TTCCCAAGGT TTAAGTAAGT TCATGGTCAC AGACTGTTCT 
  1151 TAAAACAAGG ATGTGAGACA AGTGGTTTCC TGACTTGGCT TGGTATCAAA 
  1201 TGTTTTGATC TAAGCTCTAA ATGCTCTAAC CTCCTATGTT CTTTTGGATT 
  1251 CTATCCAAGT TTTATGTAAA TGCTTATGTA AACCATGATA TAAAAGAGTG 
  1301 CTAAATTTTT GAGTAAACTT GCAACAGTCC TAACATTCAC CTCTCGTGTG 
  1351 TTTGTGTCTG TTCGCCATCC CGTCTCCGCT CGTCACTTAT CCTTCACTTT 
  1401 CCAGAGGGTC CCCCCGCAGA CCCCGGTGAC CCTCAGGTCG GCCGACTGCG 
  1451 GCAGCTGGCG CCCGAACAGG GACCCTCGGA TAAGTGACCC TTGTCTCTAT 
  1501 TTCTACTATT TTGTGTTCGT CTTGTTTTGT CTCTATCTTA TCTGGCTATT 
  1551 ATCACAAGAG CGGAACGGAC TCACCACAGG GAACTGCAGT CTCGCCTACA 
  1601 GAGAAGAGGT AGGTTACGGT GAGCCATTGG AAATGGGGGT CTCGGGATCA 
  1651 AAAGGGCAGA AACTCTTTGT TTCTGTTCTA CAAAGACTCC TCTCAGAGAG 
  1701 GGGTCTTCAT GTGAAAGAGA GCAGTGCAAT AGAGTTTTAT CAGTTCCTAA 
  1751 TAAAGGTCTC TCCTTGGTTT CCCGAAGAAG GAGGATTAAA TTTACAAGAT 
  1801 TGGAAAAGGG TGGGAAGAGA GATGAAGAGG TACGCAGCAG AACATGGGAC 
  1851 GGATAGTATA CCAAAGCAGG CTTACCCCAT TTGGCTTCAG TTGAGAGAGA 
  1901 TACTGACAGA GCAATCAGAC TTGGTTTTGT TATCTGCAGA AGCCAAGTCC 
  1951 GTGACTGAAG AGGAATTAGA GGAAGGTTTA ACCGGACTAC TATCGACAAG 
  2001 TTCACAGGAA AAAACTTATG GGACTAGGGG AACAGCATAT GCAGAAATAG 
  2051 ATACAGAGGT AGACAAGCTG TCTGAACATA TTTATGATGA ACCATATGAA 
  2101 GAAAAGGAGA AGGCAGATAA AAATGAGGAA AAGGACCATG TTAGAAAAAT 
  2151 AAAGAAGGTA GTACAAAGAA AAGAAAATAG TGAGGGTAAG AGAAAAGAGA 
  2201 AGGATTCAAA GGCCTTTTTA GCCACAGATT GGAACGATGA TGACCTGTCC 
  2251 CCTGAGGATT GGGACGATTT AGAGGAACAA GCGGCACATT ATCATGATGA 
  2301 TGATGAGCTA ATCCTTCCAG TAAAAAGGAA GGTGGTTAAG AAGAAACCTC 
  2351 AGGCACTCAG AAGGAAACCC CTGCCTCCGG TGGGTTTTGC AGGAGCGATG 
  2401 GCAGAGGCCA GGGAAAAAGG AGATTTGACT TTTACGTTTC CTGTAGTTTT 
  2451 TATGGGAGAG AGTGATGAAG ATGACACGCC TGTTTGGGAA CCGCTGCCAT 
  2501 TGAAAACCTT AAAGGAATTG CAATCGGCAG TTAGGACCAT GGGACCATCT 
  2551 GCTCCCTACA CCCTGCAGGT GGTAGACATG GTGGCTAGTC AATGGCTCAC 
  2601 CCCGAGTGAC TGGCACCAAA CAGCCAGAGC TACCTTGTCT CCTGGAGACT 
  2651 ATGTTTTATG GAGAACTGAA TATGAAGAGA AAAGTAAAGA AATGGTACAA 
  2701 AAGGCTGCAG GCAAGCGAAA GGGCAAGGTC TCTCTTGATA TGTTACTGGG 
  2751 GACTGGCCAA TTCCTGTCCC CTTCTTCTCA GATAAAATTG TCTAAGGATG 
  2801 TCTTAAAAGA TGTCACCACA AATGCTGTGT TAGCATGGAG GGCCATTCCG 
  2851 CCTCCTGGAG TTAAAAAGAC TGTATTAGCA GGATTAAAAC AGGGAAATGA 
  2901 AGAGTCTTAT GAGACTTTCA TTTCAAGGCT CGAGGAAGCT GTTTACCGAA 
  2951 TGATGCCCAG AGGGGAAGGG TCGGATATAT TGATCAAACA ATTGGCGTGG 
  3001 GAGAATGCAA ATTCATTGTG TCAGGATCTC ATCCGCCCAA TACGTAAAAC 
  3051 AGGAACTATA CAGGATTATA TTCGTGCTTG TCTGGACGCT TCTCCCGCAG 
  3101 TTGTTCAGGG TATGGCATAT GCAGCAGCCA TGAGAGGACA AAAGTATTCT 
  3151 ACCTTTGTAA AGCAAACATA TGGTGGGGGA AAAGGAGGTC AAGGAGCAGA 
  3201 AGGGCCAGTT TGTTTTTCCT GTGGTAAGAC AGGACACATC AGAAAAGACT 
  3251 GTAAGGATGA AAAGGGCTCA AAAAGGGCCC CTCCTGGGCT CTGCCCCAGA 
  3301 TGTAAGAAAG GCTATCACTG GAAGAGTGAG TGTAAATCTA AATTTGACAA 
  3351 AGATGGGAAT CCACTTCCTC CCTTGGAAAC TAATGCTGAA AATTCAAAAA 
  3401 ACTTGTAAAG GGGCAGTCCC CTAGCCCCGC TCAAAAGGGG GATGGAGTTA 
  3451 AGGGCTCAGG ATTAAATCCT GAAGCCCCAC CTTTCACAAT ACATGATTTG 
  3501 CCTCGAGGCA CCCCTGGAAG TGCAGGTTTA GACCTGTCAT CACAGAAGGA 
  3551 TTTGATCCTC TCTCTAGAAG ATGGAGTATC ATTGGTACCC ACCTTAGTGA 
  3601 AAGGCACCCT CCCTGAAGGG ACTACTGGAC TAATAATAGG TAGAAGTTCT 
  3651 AATTATAAAA AGGGACTTGA GGTTTTACCA GGAGTCATTG ACTCCGATTT 
  3701 CCAAGGAGAA ATCAAGGTTA TGGTTAAGGC CGCAAAAAAT GCGGTCATCA 
  3751 TTCACAAAGG AGAAAGAATA GCACAACTGC TGTTGCTGCC ATATTTAAAA 
  3801 TTACCCAATC CTGTAATCAA GGAAGAACGA GGCTCAGAAG GCTTCGGATC 
  3851 AACAAGTCAT GTGCATTGGG TGCAGGAAAT AAGTGACTCC AGACCCATGC 
  3901 TTCACATTTA CTTAAATGGA AGAAGATTCC TCGGTCTCTT GGATACCGGG 
  3951 GCAGATAAAA CTTGCATAGC AGGCAGAGAC TGGCCAGCTA ATTGGCCCAT 
  4001 TCACCAAACT GAGAGTTCTC TTCAAGGTTT AGGCATGGCC TGTGGGGTGG 
  4051 CGCGTAGTAG TCAGCCACTC CGTTGGCAAC ATGAGGATAA ATCAGGAATT 
  4101 ATACATCCTT TTGTGATCCC TACACTGCCT TTCACCTTAT GGGGAAGAGA 
  4151 TATTATGAAA GATATAAAGG TCAGATTGAT GACAGACTCA CCAGATGATT 
  4201 CACAGGATTT ATGATAGGGG CCATTGAGAG CAATCTCTTT GCAGACCAAA 
  4251 TATCTTGGAA GTCAGACCAG CCTGTATGGC TTAATCAATG GCCCCTTAAA 
  4301 CAAGAAAAGT TACAGGCTTT ACAACAGTTA GTGACAGAAC AATTACAACT 
  4351 GGGCCACTTA GAAGAGAGCA ATAGCCCTTG GAATACGCCT GTTTTTGTCA 
  4401 TTAAAAAGAA GTCAGGAAAA TGGAGACTGT TACAAGACCT ACGTGCAGTT 
  4451 AATGCTACAA TGCACGATAT GGGAGCATTA CAACCCGGCT TGCCGTCCCC 
  4501 TGTAGCAGTC CCTAAAGGAT GGGAAATAAT CATAATAGAT CTACAAGATT 
  4551 GCTTTTTTAA TATAAAACTG CATCCTGAAG ATTGTAAAAG ATTTGCTTTT 
  4601 AGTGTGCCCT CCCCTAATTT TAAGAGACCT TATCAAAGAT TCCAATGGAA 
  4651 AGTTTTGCCC CAGGGTATGA AAAATAGCCC TACTTTATGT CAAAAATTTG 
  4701 TGGACAAAGC TATATTGACT GTAAGGGATA AATACCAAGA CTCATATATT 
  4751 GTGCATTACA TGGATGACAT TCTTTTGGCA CACCCATCAA GATCCATTGT 
  4801 CGATGAAATA CTTACTTCCA TGATACAGGC CCTTAACAAA CATGGCCTTG 
  4851 TAGTATCCAC AGAGAAGATT CAAAAATATG ATAATCTCAA ATATTTGGGA 
  4901 ACTCATATAC AGGGTGATTC AGTGTCTTAT CAAAAATTAC AGATTAGGAC 
  4951 AGATAAATTA AGAACCTTAA ATGATTTCCA AAAGCTATTA GGAAATATTA 
  5001 ATTGGATACG TCCTTTCTTA AAATTAACTA CGGGAGAGTT AAAACCTCTC 
  5051 TTTGAAATTC TTAATGGAGA TTCTAATCCG ATCTCAACAA GAAAACTTAC 
  5101 TCCTGAGGCA TGCAAAGCTC TTCAATTAAT GAATGAGAGA CTATCTACCG 
  5151 CTCGGGTAAA GAGGCTAGAT TTATCACAGC CTTGGTCTCT ATGTATATTA 
  5201 AAGACTGAAT ATACCCCCAC AGCATGCCTC TGGCAGGATG GAGTTGTAGA 
  5251 ATGGATACAT TTGCCTCATA TTTCACCAAA GGTGATTACT CCTTATGATA 
  5301 TCTTTTGTAC ACAACTTATT ATTAAGGGCC GACACCGCTC TAAAGAATTA 
  5351 TTTAGTAAAG ACCCTGATTA TATTGTTGTG CCCTACACCA AAGTTCAATT 
  5401 TGATCTCCTA TTACAAGAAA AGGAAGATTG GCCTATTTCT TTATTAGGGT 
  5451 TCTTGGGAGA GGTTCATTTC CATCTTCCAA AAGACCCTTT GCTTACATTT 
  5501 ACCCTACAAA CTGCCATTAT TTTTCCTCAC ATGACCTCTA CCACACCACT 
  5551 AGAGAAAGGA ATTGTGATTT TTACAGACGG GTCAGCAAAT GGCCGTTCGG 
  5601 TAACATATAT ACAAGGAAGG GAGCCTATAA TTAAAGAAAA TACACAAAAC 
  5651 ACAGCCCAAC AGGCTGAAAT TGTGGCAGTC ATTACAGCCT TTGAGGAAGT 
  5701 GAGTCAACCC TTTAATTTGT ATACTGATTC TAAATATGTG ACAGGGTTGT 
  5751 TTCCCGAAAT CGAAACTGCA ACTTTGTCAC CCAGAACAAA AATTTACACA 
  5801 GAACTGAAAC ATTTACAAAG GTTAATCCAC AAGAGACAAG AAAAATTTTA 
  5851 CATTGGTCAT ATCAGAGGAC ACACTGGACT TCCCGGTCCT TTGGCACAGG 
  5901 GAAATGCCTA TGCAGATTCT TTAACAAGAA TTCTGACCGC TTTAGAGTCA 
  5951 GCTCAAGAAA GCCACGCACT ACATCATCAA AATGCCGCGG CGCTTAGGTT 
  6001 TCAGTTTCAC ATCACTCGTG AACAAGCGCG AGAAATAGTA AAATTATGTC 
  6051 CCAATTGCCC CGACTGGGGG CACGCGCCGC AATTAGGGGT AAACCCCAGG 
  6101 GGCCTTAAGC CCCGAGTTCT ATGGCAAATG GATGTTACTC ATGTTTCAGA 
  6151 ATTTGGAAAA TTAAAATATG TACATGTGAC AGTGGATACT TATTCTCATT 
  6201 TTACTTTCGC TACCGCCCGA ACGGGCGAAG CAACCAAGGA TGTGTTACAA 
  6251 CACTTGGCTC AAAGCTTTGC ATACATGGGC ATTCCTCAAA AAATAAAAAC 
  6301 AGATAATGCC CCTGCATATG TGTCTCGTTC AATACAAGAA TTTCTGGCCA 
  6351 GATGGAAAAT ATCTCACGTC ACGGGGATCC CCTACAATCC CCAAGGACAG 
  6401 GCCATTGTTG AACGAACGCA CCAAAATATA AAGGCACAGC TTAATAAACT 
  6451 TCAAAAGGCT GGAAAATACT ATACACCCCA TCATCTGTTG GCACACGCTC 
  6501 TTTTTGTGCT GAATCATGTA AATATGGACA ATCAAGGCCA TACAGCGGCC 
  6551 GAAAGACATT GGGGTCCAAT CTCAGCCGAT CCAAAACCTA TGGTCATGTG 
  6601 GAAAGACCTT CTCACAGGGT CCTGGAAAGG ACCCGATGTC CTAATAACAG 
  6651 CCGGACGAGG CTATGCTTGT GTTTTTCCAC AGGATGCCGA AACACCAATC 
  6701 TGGGTCCCCG ACCGATTCAT CCGACCTTTT ACTGAGCGGA AAGAAGCAAC 
  6751 GCCCACACCT GGCACTGCGG AGAAAACGCC GCCGCGAGAT GAGAAAGATC 
  6801 AACAGGAAAG TCCCAAGAAT GAATCTAGTC CCCATCAAAG AGAAGACGGC 
  6851 TTGGCAACAT CTGCAGGCGT TGATCTCCGA AGCGGAGGAG GTCCTTAAAA 
  6901 CCTCACAAAC TCCCCAAACC TCTTTGACCT TATTTCTTGC TTTGTTGTCT 
  6951 GTCCTCGGCC CCCCGCCTGT GACAGGGGAG AGTTATTGGG CCTACCTACC 
  7001 TAAACCACCT ATTCTCCATC CCGTGGGATG GGGAAGTACA GACCCCATTA 
  7051 GAGTTCTGAC AAATCAAACC ATGTATTTGG GTGGTTCGCC TGACTTTCAT 
  7101 GGGTTCAGAA ATATGTCTGG TAATGTACAT TTTGAGGGGA AGTCTGATAC 
  7151 GCTCCCCATT TGCCTTTCCT TCTCCTTTTC TACCCCCACG GGCTGCTTTC 
  7201 AAGTAGACAA GCAAGTATTT CTTTCTGATA CACCCACGGT TGATAATAAT 
  7251 AAACCTGGGG GAAAGGGTGA TAAAAGGCGT ATGTGGGAAC TTTGGTTGAC 
  7301 TACCTTGGGG AACTCAGGGG CCAATACAAA ACTGGTCCCT ATAAAAAAGA 
  7351 AGTTGCCCCC CAAATATCCT CACTGCCAGA TCGCCTTTAA GAAGGACGCC 
  7401 TTCTGGGAGG GAGACGAGTC TGCTCCTCCA CGGTGGTTGC CTTGCGCCTT 
  7451 CCCTGACCAG GGGGTGAGTT TTTCTCCAAA AGGGGCCCTT GGGTTACTTT 
  7501 GGGATTTCTC CCTTCCCTCG CCTAGTGTAG ATCAGTCAGA TCAGATTAAA 
  7551 AGCAAAAAGA ATCTATTTGG AAATTATACT CCCCCTGTCA ATAAAGAGGT 
  7601 TCATCGATGG TATGAAGCAG GATGGGTAGA ACCTACTTGG TTCTGGGAAA 
  7651 ATTCTCCTAA GGATCCCAAT GATAGAGATT TCACTGCACT AGTCCCCCAT 
  7701 ACAGAATTGT TTCGCTTAGT CGCAGCCTCA AGACATCTTA TTCTCAAAAG 
  7751 GCCAGGATTT CAAGAACATG AGATGATTCC TACATCTGCC TGTGTTACTT 
  7801 ACCCTTATGC CATATTATTA GGATTACCTC AGTTAATAGA TATAGAGAAA 
  7851 AGAGGATCTA CTTTTCATAT TTCCTGTTCT TCTTGTAGAT TGACTAATTG 
  7901 TTTAGACTCT TCTGCCTACG ACTATGCAGC GATCATAGTC AAGAGGCCGC 
  7951 CATATGTGCT GCTACCTGTA GATATTGGTG ATGAACCATG GTTTGATGAT 
  8001 TCTGCCATTC AAACCTTTAG GTATGCCACA GATTTAATTC GAGCTAAGCG 
  8051 ATTCGTCGCA GCCATTATCC TGGGCATATC TGCTTTGATT GCTATTATTA 
  8101 CTTCCTTTGC TGTAGCTACT ACTGCCTTAG TTAAGGAGAT GCAAACTGCT 
  8151 ACGTTTGTTA ATAATCTTCA TAGGAATGTT ACATTAGCCT TATCTGAACA 
  8201 ACGGATAATA GATTTAAAAT TAGAAGCTAG ACTTAATGCT TTAGAAGAAG 
  8251 TAGTTTTAGA GTTGGGACAA GATGTGGCCA ATTTAAAGAC CAGAATGTCC 
  8301 ACTAGGTGTC ATGCAAATTA TGACTTTATC TGCGTTACAC CTTTACCCTA 
  8351 TAATGCTACT GAGAACTGGG AAAGAACCAG GGCTCATTTA TTGGGCATTT 
  8401 GGAATGATAA TGAGATTTCA TATAACATAC AGGAGTTAAC CAACCTGATT 
  8451 AGTGATATGA GCAAACAACA TATTGATGCA GTGGACCTTA GTGGCTTGGC 
  8501 TCAGTCTTTT GCCAATGGAG TGAAGGCTTT AAATCCATTA GATTGGACAC 
  8551 AATATTTCAT TTTTATAGGT GTTGGAGCCC TGCTTTTAGT CATTGTACTT 
  8601 ATGATTTTCC CCATTGTTTT CCAGTGCCTT GCGAAGAGCC TTGACCAAGT 
  8651 GCAGTCAGAT CTTAACGTGC TTCTTTTAAA AAAGAAAAAA GGGGGAAATG 
  8701 CCGCGCCTGC AGCAGAAATG GTTGAACTCC CGAGAGTGTC CTACACTTAG 
  8751 GGGAGAAGCA GCCAAGGGGT TGTTTCCCAC CAAGGACGAC CCGTCTGCGC 
  8801 ACAAACGGAT GAGCCCATCA GACAAAGACA TACTCATTCT CTGCTGCAAA 
  8851 CTTGGCATAG CTCTGCTTTG CCTGGGGCTA TTGGGGGAAG TTGCGGTTCG 
  8901 TGCTCGCAGG GCTCTCACCC TTGACTCTTT TAATAGCTCT TCTGTGCAAG 
  8951 ATTACAATCT AAACGATTCG GAGAACTCGA CCTTCCTCCT GAGGCAAGGA 
  9001 CCACAGCCAA CTTCCTCTTA CAAGCCGCAT CAACCTTGTC CTTCAGAAAT 
  9051 AGAAATAAGA ATGCTTGCTA AAAATTATAT TTTTACCAAT AAGACCAATC 
  9101 CAATAGGTAG ATTATTAGTT ACTATGTTAA GAAATGAATC ATTACCTTTT 
  9151 AGTACTATTT TTACTCAAAT TCAAAGGTTA GAAATGGGAA TAGAAAATAG 
  9201 AAAGAGACAC TCAACCTCAG TTGAAGAACA GGTGCAGGGA CTAAGGGCCT 
  9251 CAGGCCTAGA AGTAAAAAGG GGAAAGAGGA GTGCGCTTGT CAAAATAGGA 
  9301 GACAGGTGGT GGCAACCAGG GACTTATAGG GGACCTTACA TCTACAGACC 
  9351 AACAGATGCC CCCTTACCGT ATACAGGAAG ATATGACCTA AATTTTGATA 
  9401 GGTGGGTCAC AGTCAATGGC TATAAAGTGT TATACAGGTC CCTCTCCTTT 
  9451 CGTGAAAGGC TCGCCAGGGC TAGACCTCCT TGGTGTATGT TGACTCAGGA 
  9501 AGAGAAAAAC GACATGAAAC AACAGGTACA TGATTATATT TATTTGGGAA 
  9551 CAGGAATGAG CAGCATTTGG GGAAAGATTT TTCATACCAA GGAGAGGACA 
  9601 GTGGCTGCAC TAATAGAGCA CTATTCTGCA AAGACTTATG GCATGAGTTA 
  9651 TTATGATTAG CCTTTATTAG CCCAATCTTG TGGTTCCCAA GGTTTAAGTA 
  9701 AGTTCATGGT CACAGACTGT TCTTAAAACA AGGATGTGAG ACAAGTGGTT 
  9751 TCCTGACTTG GCTTGGTATC AAATGTTTTG ATCTAAGCTC TAAATGCTCT 
  9801 AACCTCCTAT GTTCTTTTGG ATTCTATCCA AGTTTTATGT AAATGCTTAT 
  9851 GTAAACCATG ATATAAAAGA GTGCTAAATT TTTGAGTAAA CTTGCAACAG 
  9901 TCCTAACATT CACCTCTCGT GTGTTTGTGT CTGTTCGCCA TCCCGTCTCC 
  9951 GCTCGTCACT TATCCTTCAC TTTCCAGAGG GTCCCCCCGC AGACCCCGGT 
  10001 GACCCTCAGG TCGGCCGACT GCGGCACGTC AGCTCGAGCA GAACCACCCG 
  10051 TGAGTTAGGT CGAGCAGAGC CAAAGCCCCC GGTGCTTCGT CGCGGGTTCG 
  10101 CTCGCTAGCT ATCTGGATCA CTCCC              

---end included file mmtprocg.vi
----------------------------------------------------------------------
 Ashok Aiyar  Department of Biochemistry, CWRU  axa12 at po.cwru.edu
For Internet Access (Telnet/FTP) in Cleveland, contact info at wariat.org
      Telnet to wariat.wariat.org and login as bbs
  Dial (216) 481-9425/9445 (V.32bis) or (216) 481-9436 (2400 bps)
----------------------------------------------------------------------More information about the Methods mailing list