Migration of ds RNA vs DNA in electrophoresis

Gerd gerdn at ibg.uit.no
Wed Sep 30 04:06:05 EST 1998


olav vestrheim wrote:
> 
> Which ratio is it between ds-RNA and DNA in an electrophoresis with
> "normal" conditions?
> 
> Olav Vestrheim

Vil ikke det avhenge av hva DNA/RNA er isolert fra, om det er gjort
under RNase-frie forhold, og en rekke andre faktorer? "Normale forhold"
er en veldig vid beskrivelse.
Hvis jeg har misforstått spørsmålet, kan det hende at mange andre også
gjør det. 

GerdMore information about the Methods mailing list