"Meldug" in English (or Finnish)?

Mikko Silvonen silvonen at cc.Helsinki.FI
Wed Sep 7 00:38:08 EST 1994


Does anyone happen to know what the Danish word "meldug" is in English?
(Or, better yet, in Finnish.) I know it is a plant disease (some kind of
fungus).
-- 
Mikko Silvonen             ! "Nykyisyyden lähin suunta on lähin
Mikko.Silvonen at Helsinki.FI !  tulevaisuus, joka on kaukaisinta
Universitas Helsingiensis  !  menneisyyttä." (Kauko Nieminen)More information about the Plantbio mailing list