Basic question

gregers gregers at palmer.u-strasbg.fr
Wed Jan 17 11:38:16 EST 1996


hej Moffe,

smut lige en tur paa statsbiblioteket og
laan: Biochemistry skrevet af Lubert Stryer
Kig i indledende kapitler om aminosyrer og
den genetiske kode. Hvis du kender nogen
paa biologi eller kemi-biotek, saa har de 
den sikkert

drik en kop kaffe og tag en ostemad for 
mig i matkat mens du laeser madsfoek

Gregers

More information about the Proteins mailing list