yeast vector pRS416 sequence?

David Stillman stillman at bioscience.utah.edu
Fri Nov 5 10:13:05 EST 1993


yeast vector pRS416 sequence:  

TCGCGCGTTTCGGTGATGACGGTGAAAACCTCTGACACATGCAGCTCCCGGAGACGGTCACAGCTTGTCTG
AAGCGGAT
GCCGGGAGCAGACAAGCCCGTCAGGGCGCGTCAGCGGGTGTTGGCGGGTGTCGGGGCTGGCTTAACTATGC
GCATCAGA
GCAGATTGTACTGAGAGTGCACCATACCACAGCTTTTCAATTCAATTCATCATTTTTTTTTTATTCTTTTT
TTGATTTC
GGTTTCTTTGAAATTTTTTTGATTCGGTAATCTCCGAACAGAAGGAAGAACGAAGGAAGGAGCACAGACTT
GATTGGTA
TATATACGCATATGTAGTGTTGAAGAAACATGAAATTGCCCAGTATTCTTAACCCAACTGCACAGAACAAA
ACCTGCAG
GAAACGAAGATAAATCATGTCGAAAGCTACATATAAGGAACGTGCTGCTACTCATCCTAGTCCTGTTGCTG
CAAGCTAT
TTAATATCATGCACGAAAAGCAAACAAACTTGTGTGCTTCATTGGATGTTCGTACCACCAAGGAATTACTG
AGTTAGTT
GAAGCATTAGGTCCCAAAATTTGTTTACTAAAAACACATGTGGATATCTTGACTGATTTTTCCATGGAGGG
ACAGTTAA
GCCGCTAAAGGCATTATCCGCCAAGTACAATTTTTTACTCTTCGAAGACAGAAAATTTGCTGACATTGGTA
TACAGTCA
AATTGCAGTACTCTGCGGGTGTATACAGAATAGCAGAATGGGCAGACATTACGAATGCACACGGTGTGGTG
GCCCAGGT
ATTGTTAGCGGTTTGAAGCAGGCGGCAGAAGAAGTAACAAAGGAACCTAGAGGCCTTTTGATGTTAGCAGA
TTGTCATG
CAAGGGCTCCCTATCTACTGGAGAATATACTAAGGGTACTGTTGACATTGCGAAGAGCGACAAAGATTTTG
TATCGGCT
TTATTGCTCAAAGAGACATGGGTGGAAGAGATGAAGGTTACGATTGGTTGATTATGACACCCGGTGTGGGT
TAGATGAC
AAGGGAGACGCATTGGGTCAACAGTATAGAACCGTGGATGATGTGGTCTCTACAGGATCTGACATTATTAT
GTTGGAAG
AGGACTATTTGCAAAGGGAAGGGATGCTAAGGTAGAGGGTGAACGTTACAGAAAAGCAGGCTGGGAAGCAT
TTTGAGAA
GATGCGGCCAGCAAAACTAAAAAACTGTATTATAAGTAAATGCATGTATACTAAACTCACAAATTAGAGCT
CAATTTAA
TTATATCAGTTATTACCCTATGCGGTGTGAAATACCGCACAGATGCGTAAGGAGAAAATACCGCATCAGGA
ATTGTAAA
CGTTAATATTTTGTTAAAATTCGCGTTAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAA
CGGCAAAA
TCCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTCCACTA
TAAAGAAC
GTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCTA
TCAAGTTT
TTTGGGGTCGAGGTGCCGTAAAGCACTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGACGGG
AAAGCCGG
CGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTC
CGCTGCGC
GTAACCACCACACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGCTACAGGGCGCGTCGCGCCATTCGCCATTCAGGCTGCG
AACTGTTG
GGAAGGGCGATCGGTGCGGGCCTCTTCGCTATTACGCCAGCTGGCGaAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGAT
AAGTTGGG
TAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAgcgcgcGTAATACGACTCACTA
AGGGCGAA
TTGGGTACCGGGCCCCCCCTCGAGGTCGACGGTATCGATAAGCTTGATATCGAATTCCTGCAGCCCGGGGG
TCCACTAG
TTCTAGAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCCAGCTTTTGTTCCCTTTAGTGAGGGTTAATTgcgcGCTTG
CGTAATCA
TGGTCATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATAGGAGCCGGAAGCAT
AAGTGTAA
AGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAGGTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGG
AAACCTGT
CGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCT
CCTCGCTC
ACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTT
TCCACAGA
ATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCG
GTTGCTGG
CGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAAC
CGACAGGA
CTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTAC
GGATACCT
GTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGT
GGTCGTTC
GCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGT
TTGAGTCC
AACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGT
GGCGGTGC
TACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGC
GAAGCCAG
TTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTT
TTTGCAAG
CAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCA
TGGAACGA
AAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAA
ATGAAGTT
TTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCT
TCTCAGCG
ATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTT
CCATCTGG
CCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAG
CGGAAGGG
CCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGA
TAAGTAGT
TCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGG
ATGGCTTC
ATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCT
CTTCGGTC
CTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCT
TTACTGTC
ATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCG
CGACCGAG
TTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTG
AAAACGTT
CTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCC
ACTGATCT
TCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGG
ATAAGGGC
GACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTC
CATGAGCG
GATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCA
CTGGGTCC
TTTTCATCACGTGCTATAAAAATAATTATAATTTAAATTTTTTAATATAAATATATAAATTAAAAATAGAA
GTAAAAAA
AGAAATTAAAGAAAAAATAGTTTTTGTTTTCCGAAGATGTAAAAGACTCTAGGGGGATCGCCAACAAATAC
ACCTTTTA
TCTTGCTCTTCCTGCTCTCAGGTATTAATGCCGAATTGTTTCATCTTGTCTGTGTAGAAGACCACACACGA
AATCCTGT
GATTTTACATTTTACTTATCGTTAATCGAATGTATATCTATTTAATCTGCTTTTCTTGTCTAATAAATATA
ATGTAAAG
TACGCTTTTTGTTGAAATTTTTTAAACCTTTGTTTATTTTTTTTTCTTCATTCCGTAACTCTTCTACCTTC
TTATTTAC
TTTCTAAAATCCAAATACAAAACATAAAAATAAATAAACACAGAGTAAATTCCCAAATTATTCCATCATTA
AAGATACG
AGGCGCGTGTAAGTTACAGGCAAGCGATCCGTCCTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAA
TAGGCGTA
TCACGAGGCCCTTTCGTC


David Stillman
Department of Cellular, Viral and Molecular Biology
University of Utah Medical Center
Salt Lake City, UT 84132
stillman at bioscience.utah.edu
phone: 801-581-5429
fax: 801-581-3607More information about the Yeast mailing list