IUBio

Restriction sites in GFP

INFMEDLAB mamocell at INET.UNI-C.DK
Tue Jul 16 07:23:28 EST 1996


This is the restrictionmap of GFP from pGFP (XXU17997B). GFP: 289-1005 bp.

This is a search for many restriction sites using the NTI vector 3.0
program.
					Gregers J. Gram, july 1996.


                  BsrI         Tsp509I 
                  ~~~~~           ~ 
            MboII     BpmI    Tsp509I    
            ~~~~~     ~~~~~~~    ~~~~~     
   289 ATGAGTAAAG GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA 
     TACTCATTTC CTCTTCTTGA AAAGTGACCT CAACAGGGTT AAGAACAACT 
                       BsmFI       
                       ~~~~~       

                   Tsp509I           
                   ~~~~            
     Tsp509IHphI  MseI  BmyI AcsI         HphI 
     ~~~  ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~        ~~~~ 
   339 ATTAGATGGT GATGTTAATG GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG 
     TAATCTACCA CTACAATTAC CCGTGTTTAA AAGACAGTCA CCTCTCCCAC 
                             MnlI  
                             ~~~~  

                       Tsp509I       
                       ~~~~        
      HphI              MseI         
      ~~~~~             ~~~~         
     HphI                AcsI     BsrI 
     ~                 ~~~~~~     ~~~ 
   389 AAGGTGATGC AACATACGGA AAACTTACCC TTAAATTTAT TTGCACTACT 
     TTCCACTACG TTGTATGCCT TTTGAATGGG AATTTAAATA AACGTGATGA 
        SfaNI                       
        ~~~~~                       

             NlaIII                 
              ~~~~                 
              NcoI                 
             ~~~~~~~                
               MluNI               
               ~~~~~~~               
               HaeIII               
               ~~~~~               
               EaeI                
               ~~~~~~~               
              DsaI                 
             ~~~~~~~                
              BsaJI                 
             ~~~~~~~                
     BsrI       StyI     MaeIII         
     ~~       ~~~~~~~     ~~~~~         
   439 GGAAAACTAC CTGTTCCATG GCCAACACTT GTCACTACTT TCTCTTATGG 
     CCTTTTGATG GACAAGGTAC CGGTTGTGAA CAGTGATGAA AGAGAATACC 

                   DpnII            
                   ~~~~            
                   DpnI            
                   ~~~~            
                     NdeI    NlaIII    
                    ~~~~~~~    ~~~~    
   489 TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA TATGAAACGG CATGACTTTT 
     ACAAGTTACG AAAAGTTCTA TGGGTCTAGT ATACTTTGCC GTACTGAAAA 

                   RsaI            
                   ~~~~            
                   Csp6I           
                   ~~~~            
          NlaIII       BsrGI           
           ~~~~      ~~~~~~~           
   539 TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGTTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC 
     AGTTCTCACG GTACGGGCTT CCAATACATG TCCTTTCTTG ATATAAAAAG 

                  MaeII             
                  ~~~~             
                  BsaAI             
                 ~~~~~~             
                  BbrPI             
                 ~~~~~~             
                 AflIII Eco57I       HphI 
                 ~~~~~~ ~~~~~~~      ~~~~~ 
   589 AAAGATGACG GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA 
     TTTCTACTGC CCTTGATGTT CTGTGCACGA CTTCAGTTCA AACTTCCACT 

             TfiI                  
             ~~~~~                  
              TaqI          MseI     
              ~~~~~         ~~~~~     
         MseI  HinfI  MseI       DraI MboII  
         ~~~~~ ~~~~~  ~~~~      ~~~~~~~~~~~~  
   639 TACCCTTGTT AATAGAATCG AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG 
     ATGGGAACAA TTATCTTAGC TCAATTTTCC ATAACTAAAA TTTCTTCTAC 

                              AccI 
                               ~~~ 
              Tsp509I           Bst1107I 
               ~~~~~              ~~~ 
   689 GAAACATTCT TGGACACAAA TTGGAATACA ACTATAACTC ACACAATGTA 
     CTTTGTAAGA ACCTGTGTTT AACCTTATGT TGATATTGAG TGTGTTACAT 

                         MseI      
                         ~~~~~     
     AccINlaIII          TfiI   HpaI      
     ~~~ ~~~~           ~~~~~~  ~~~~~~~     
     Bst1107I           HinfI  HincII Tsp509I 
     ~~~              ~~~~~~  ~~~~~~~   ~~~ 
   739 TACATCATGG CAGACAAACA AAAGAATGGA ATCAAAGTTA ACTTCAAAAT 
     ATGTAGTACC GTCTGTTTGT TTTCTTACCT TAGTTTCAAT TGAAGTTTTA 

     Tsp509I    MboII        BfaI         
     ~       ~~~~~        ~~~~         
   789 TAGACACAAC ATTGAAGATG GAAGCGTTCA ACTAGCAGAC CATTATCAAC 
     ATCTGTGTTG TAACTTCTAC CTTCGCAAGT TGATCGTCTG GTAATAGTTG 

          Tsp509I  Sau96I               
           ~~~~    ~~~~~              
           MfeI   HaeIII               
          ~~~~~~~   ~~~~               
   839 AAAATACTCC AATTGGCGAT GGCCCTGTCC TTTTACCAGA CAACCATTAC 
     TTTTATGAGG TTAACCGCTA CCGGGACAGG AAAATGGTCT GTTGGTAATG 

                    DpnII           
                    ~~~~~           
                 TaqI DpnI           
                 ~~~~ ~~~~~           
                 AsuII BstYI        DrdI 
                ~~~~~~~~~~~~~       ~~~~~ 
   889 CTGTCCACAC AATCTGCCCT TTCGAAAGAT CCCAACGAAA AGAGAGACCA 
     GACAGGTGTG TTAGACGGGA AAGCTTTCTA GGGTTGCTTT TCTCTCTGGT 
                             BsmAI  
                             ~~~~~  
                    AlwI        BsaI  
                    ~~~~~~      ~~~~~~ 

                  MspA1I            
                  ~~~~~~            
      Sau96I         Fnu4HI            
       ~~~~~          ~~~~~            
     NlaIII           AlwNI            
     ~~~~           ~~~~~~~~~~          
     DrdI        MaeIIIAluI          NlaIII 
     ~~~~~~~       ~~~~~~~~~~          ~~~~ 
       AvaII         PvuII      NlaIII FokI 
       ~~~~~         ~~~~~~       ~~~~  ~~ 
   939 CATGGTCCTT CTTGAGTTTG TAACAGCTGC TGGGATTACA CATGGCATGG 
     GTACCAGGAA GAACTCAAAC ATTGTCGACG ACCCTAATGT GTACCGTACC 
                   BbvI            
                   ~~~~~            

     FokI         
     ~~~        
   989 ATGAACTATA CAAATAG
     TACTTGATAT GTTTATCGeneral Description
 molecule name: XXU17997B
 molecule length: 3344 bp
 fragment length: 717 bp
 from: 289
 to:  1005
Restriction Map
 Acc65I (Asp718): 0 sites G/GTACC
 AccI: 1 site GT/MKAC
    N1: 738 
 AccIII (BseAI, BspEI, MroI): 0 sites T/CCGGA
 AciI: 0 sites C/CGC
 AcsI (ApoI): 2 sites R/AATTY
    N1: 365 
    N2: 422 
 AcyI (BsaHI): 0 sites GR/CGYC
 AflII (BfrI): 0 sites C/TTAAG
 AflIII: 1 site A/CRYGT
    N1: 611 
 AgeI (PinAI): 0 sites A/CCGGT
 AluI: 1 site AG/CT
    N1: 965 
 Alw44I (ApaLI, SnoI): 0 sites G/TGCAC
 AlwI: 1 site GGATCNNNN/NN
    N1: 911 (on complementary strand)
 AlwNI: 1 site CAGNNN/CTG
    N1: 968 
 AosI (AviII, FspI): 0 sites TGC/GCA
 ApaI: 0 sites GGGCC/C
 AscI: 0 sites GG/CGCGCC
 AseI (AsnI): 0 sites AT/TAAT
 Asp700 (XmnI): 0 sites GAANN/NNTTC
 AspEI (Eam1105I): 0 sites GACNNN/NNGTC
 AspHI (BsiHKAI, HgiAI): 0 sites GWGCW/C
 AspI (Tth111I): 0 sites GACN/NNGTC
 AsuII (BstBI, Csp45I, NspV, SfuI): 1 site TT/CGAA
    N1: 911 
 AvaI: 0 sites C/YCGRG
 AvaII: 1 site G/GWCC
    N1: 943 
 AvrII (BlnI): 0 sites C/CTAGG
 BamHI: 0 sites G/GATCC
 BanI: 0 sites G/GYRCC
 BanII: 0 sites GRGCY/C
 BbrPI (PmaCI, PmlI): 1 site CAC/GTG
    N1: 614 
 BbsI (BpuAI): 0 sites GAAGACNN/NNNNN
 BbvI: 1 site GCAGCNNNNNNNN/NNNNN
    N1: 952 (on complementary strand)
 BcgI: 0 sites CGANNNNNNTGCNNNNNNNNNNNN/N
 BclI: 0 sites T/GATCA
 BfaI (MaeI): 1 site C/TAG
    N1: 821 
 BglI: 0 sites GCCNNNN/NGGC
 BglII: 0 sites A/GATCT
 BmyI (Bsp1286I): 1 site GDGCH/C
    N1: 363 
 BpmI: 1 site CTGGAGNNNNNNNNNNNNNNNN/N
    N1: 336 
 Bpu1102I (CelII, EspI): 0 sites GC/TNAGC
 BsaAI: 1 site YAC/GTR
    N1: 614 
 BsaBI (MamI): 0 sites GATNN/NNATC
 BsaI: 1 site GGTCTCN/NNNNN
    N1: 927 (on complementary strand)
 BsaJI: 1 site C/CNNGG
    N1: 455 
 BsaWI: 0 sites W/CCGGW
 BsgI: 0 sites GTGCAGNNNNNNNNNNNNNNNN/N
 BsiEI (McrI): 0 sites CGRY/CG
 BsiWI: 0 sites C/GTACG
 BsiYI (BslI): 0 sites CCNNNNN/NNGG
 BsmAI: 1 site GTCTCN/NNNNN
    N1: 927 (on complementary strand)
 BsmFI: 1 site GGGACNNNNNNNNNN/NNNNN
    N1: 308 (on complementary strand)
 BsmI: 0 sites GAATGCN/N
 Bsp120I: 0 sites G/GGCCC
 BspHI (RcaI): 0 sites T/CATGA
 BspMI: 0 sites ACCTGCNNNN/NNNNN
 BspWI (MwoI): 0 sites GCNNNNN/NNGC
 BsrBI: 0 sites GAG/CGG
 BsrDI: 0 sites GCAATGNN/N
 BsrFI (Cfr10I): 0 sites R/CCGGY
 BsrGI (SspBI): 1 site T/GTACA
    N1: 565 
 BsrI: 2 sites ACTGGN/N
    N1: 319 
    N2: 442 
 BssHII: 0 sites G/CGCGC
 Bst1107I: 1 site GTA/TAC
    N1: 739 
 BstEII: 0 sites G/GTNACC
 BstNI (MvaI): 0 sites CC/WGG
 BstUI (FnuDII, MvnI, ThaI): 0 sites CG/CG
 BstXI: 0 sites CCANNNNN/NTGG
 BstYI (XhoII): 1 site R/GATCY
    N1: 916 
 Bsu36I: 0 sites CC/TNAGG
 CfoI (HhaI): 0 sites GCG/C
 ClaI (BspDI): 0 sites AT/CGAT
 Csp6I: 1 site G/TAC
    N1: 566 
 DdeI: 0 sites C/TNAG
 DpnI: 2 sites GA/TC
    N1: 516 
    N2: 918 
 DpnII (MboI, NdeII, Sau3AI): 2 sites N/GATCN
    N1: 514 
    N2: 916 
 DraI: 1 site TTT/AAA
    N1: 679 
 DraII (EcoO109I): 0 sites RG/GNCCY
 DraIII: 0 sites CACNNN/GTG
 DrdI: 1 site GACNNNN/NNGTC
    N1: 941 
 DsaI: 1 site C/CRYGG
    N1: 455 
 DsaV: 0 sites N/CCNGGN
 EaeI: 1 site Y/GGCCR
    N1: 458 
 EagI (EclXI, XmaIII): 0 sites C/GGCCG
 EarI (Ksp632I): 0 sites CTCTTCN/NNNN
 Ecl136II: 0 sites GAG/CTC
 Eco47III: 0 sites AGC/GCT
 Eco57I: 1 site CTGAAGNNNNNNNNNNNNNNNN/N
    N1: 639 
 EcoNI: 0 sites CCTNN/NNNAGG
 EcoRI: 0 sites G/AATTC
 EcoRII: 0 sites N/CCWGGN
 EcoRV: 0 sites GAT/ATC
 Esp3I: 0 sites CGTCTCN/NNNNN
 Fnu4HI (ItaI): 1 site GC/NGC
    N1: 966 
 FokI: 1 site GGATGNNNNNNNNN/NNNNN
    N1: 1001 
 HaeII: 0 sites RGCGC/Y
 HaeIII: 2 sites GG/CC
    N1: 460 
    N2: 861 
 HgaI: 0 sites GACGCNNNNN/NNNNNN
 HincII (HindII): 1 site GTY/RAC
    N1: 778 
 HindIII: 0 sites A/AGCTT
 HinfI: 2 sites G/ANTC
    N1: 654 
    N2: 768 
 HinP1I: 0 sites G/CGC
 HpaI: 1 site GTT/AAC
    N1: 778 
 HpaII (MspI): 0 sites C/CGG
 HphI: 4 sites GGTGANNNNNNNN/N
    N1: 359 
    N2: 398 
    N3: 404 
    N4: 647 
 KasI: 0 sites G/GCGCC
 KpnI: 0 sites GGTAC/C
 KspI (SacII): 0 sites CCGC/GG
 MaeII: 1 site A/CGT
    N1: 613 
 MaeIII: 2 sites N/GTNACN
    N1: 469 
    N2: 958 
 MboII: 3 sites GAAGANNNNNNNN/N
    N1: 314 
    N2: 695 
    N3: 815 
 MfeI (MunI): 1 site C/AATTG
    N1: 849 
 MluI: 0 sites A/CGCGT
 MluNI (MscI): 1 site TGG/CCA
    N1: 460 
 MnlI: 1 site CCTCNNNNNNN/N
    N1: 376 (on complementary strand)
 MseI (Tru9I): 6 sites T/TAA
    N1: 354 
    N2: 420 
    N3: 648 
    N4: 662 
    N5: 678 
    N6: 777 
 MslI: 0 sites CAYNN/NNRTG
 MspA1I: 1 site CMG/CKG
    N1: 965 
 NaeI: 0 sites GCC/GGC
 NarI: 0 sites GG/CGCC
 NciI: 0 sites CC/SGG
 NcoI: 1 site C/CATGG
    N1: 455 
 NdeI: 1 site CA/TATG
    N1: 519 
 NgoMI: 0 sites G/CCGGC
 NheI: 0 sites G/CTAGC
 NlaIII: 7 sites NCATG/N
    N1: 459 
    N2: 533 
    N3: 553 
    N4: 748 
    N5: 943 
    N6: 983 
    N7: 988 
 NlaIV: 0 sites GGN/NCC
 NotI: 0 sites GC/GGCCGC
 NruI: 0 sites TCG/CGA
 NsiI: 0 sites ATGCA/T
 NspI: 0 sites RCATG/Y
 PacI: 0 sites TTAAT/TAA
 PflMI (Van91I): 0 sites CCANNNN/NTGG
 PleI: 0 sites GAGTCNNNN/NN
 PmeI: 0 sites GTTT/AAAC
 Ppu10I: 0 sites A/TGCAT
 PpuMI: 0 sites RG/GWCCY
 Psp1406I: 0 sites AA/CGTT
 PstI: 0 sites CTGCA/G
 PvuI: 0 sites CGAT/CG
 PvuII: 1 site CAG/CTG
    N1: 965 
 RsaI: 1 site GT/AC
    N1: 567 
 RsrII: 0 sites CG/GWCCG
 SacI: 0 sites GAGCT/C
 SalI: 0 sites G/TCGAC
 SapI: 0 sites GCTCTTCN/NNNN
 Sau96I: 2 sites G/GNCC
    N1: 860 
    N2: 943 
 ScaI: 0 sites AGT/ACT
 ScrFI: 0 sites CC/NGG
 SexAI: 0 sites A/CCWGGT
 SfaNI: 1 site GCATCNNNNN/NNNNN
    N1: 385 (on complementary strand)
 SfcI: 0 sites C/TRYAG
 SfiI: 0 sites GGCCNNNN/NGGCC
 SgrAI: 0 sites CR/CCGGYG
 SmaI: 0 sites CCC/GGG
 SnaBI: 0 sites TAC/GTA
 SpeI: 0 sites A/CTAGT
 SphI: 0 sites GCATG/C
 SspI: 0 sites AAT/ATT
 StyI: 1 site C/CWWGG
    N1: 455 
 SwaI: 0 sites ATTT/AAAT
 TaqI: 2 sites T/CGA
    N1: 657 
    N2: 911 
 TfiI: 2 sites G/AWTC
    N1: 654 
    N2: 768 
 Tsp509I: 7 sites N/AATTN
    N1: 327 
    N2: 338 
    N3: 365 
    N4: 422 
    N5: 707 
    N6: 786 
    N7: 849 
 XbaI: 0 sites T/CTAGA
 XcmI: 0 sites CCANNNNN/NNNNTGG
 XhoI (PaeR7I): 0 sites C/TCGAG
 XmaI: 0 sites C/CCGGG
 AatI (StuI): 0 sites AGG/CCT
 AatII: 0 sites GACGT/C
Annotations
More information about the Fluorpro mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net