IUBio

Flagellin and Tubulin Genes

Brian Foley btf at t10.lanl.gov
Wed Oct 8 18:26:36 EST 1997


Bob Cooper wrote:
> 
> Hi
> 
> I had a student question about genes that code for tubulin and
> flagellin. The flagella of prokaryotes and eukaryotes are analogous
> structures. Prokaryotic flagella are composed of flagellin subunits
> while the microtubules that make up the eukaryotic flagellum
> (undulopodium) are composed of tubulin. Does anybody know if the genes
> that code for these protein subunits (i.e., flagellin and tubulin) are
> at all homologous?
> 
> Bob Cooper
> rac7 at erols.co

	First of all, the word "homologous" is supposed to mean
"derived from a common ancestor". And this is usually a yes or
no answer. There are not supposed to be differeing levels of
"homology". However, people mis-use these terms in place of 
"similar" and and "similarity" so much, that I suppose we need 
to give up on the orignal definition.

	Two genes can be derived from a common ancestor
and not show much similarity (divergent evolution). Conversely 
two genes which did not share a common ancestor can show some 
similarity (convergent evolution). 

	There is a huge grey area where the % similarity is
too low to prove that a pair of genes shared a common ancestor.
Any two genes should be about 25% similar by chance (there
are only 4 bases to choose from at each position) and if
we allow some gaps, it is easy to increase that value a bit.

	If one compares the prokaryotic EF-G protein or gene to
the eukaryotic EF-2 protein or gene, the degree of conservation
is great enough to infer that they are homologous as well as
similar.

	I do not see enough similarity between tubulin and
flagellin to infer a common ancestor:

LOCUS    CSFALAAB   4057 bp  DNA       BCT   
12-MAR-1997
DEFINITION Campylobacter sp. flaA and flaB genes.
ACCESSION  Y11762
NID     g1888388
KEYWORDS  flaA gene; flaB gene; flagellin.
SOURCE   Campylobacter sp.
 ORGANISM Campylobacter sp.
      Eubacteria; Proteobacteria; epsilon subdivision;
Campylobacter.
REFERENCE  1 (bases 1 to 4057)
 AUTHORS  Linton,D., Hurtado,A., Clewley,J.P., Chart,H., Owen,R.J. and
      Stanley,J.
 TITLE   A Campylobacter group from fresh water with enlarged
flagellin
      genes
 JOURNAL  Unpublished
REFERENCE  2 (bases 1 to 4057)
 AUTHORS  Stanley,J.
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Submitted (11-MAR-1997) J. Stanley, Central Public Health
      Laboratory, Virus Reference Division, 61 Colindale Avenue,
NW9 5HT,
      UK
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..4057
           /organism="Campylobacter sp."
           /strain="NCTC 13006"
   gene      1..1881
           /gene="flaA"
   CDS       <1..1881
           /gene="flaA"
           /codon_start=1
           /product="flagellin"
           /db_xref="PID:e307462"
           /db_xref="PID:g1888389"
           /transl_table=11
          
/translation="FRINTHVAALNAKANSDLNSKALDQSLARLSSGLRINSAADDAS
          
GMAIADSLRTQASTLGQAINNGNDAASILQTADKAMDEQLKILDTIKVKATQAAQDGQ
          
SAKTRNMLQADINRLMEELDNIANTTSFNGKQLLSGGFINQEFQIGAQSNQTIKASIG
          
ATQSSKIGVTRFETGANVTSSSIASMTIKNYNGIDDFKIQNVVISTSVGTGLGALAEE
          
INRVADRTGVRASFNVQTVGGAPVLKGSTSDDFTINGVKIGKIDYESGDANGSLVSSI
          
NAVKDTTGVEAALNENGQLVLTSREGRGIKIEGDMGSGAGIAVNMRENYGRLSLVKND
          
GRDIAISGTGFGFDNEKLVSQNSVSLRDTKGQISQEIADAMGFNSSNKVASIRIGVTA
          
MSVLAGTGLSKETSLLYTAGSGFSAFTISAKSQLNMVGQVIDLGPKHSAFSGGYTALG
          
FTAGSGFSAINSALSMLMYSKMYGTQTGAAKFSVAVAMSTADIKFVSTISTGGLSGLY
          
NDGLKSGETRTENIGQEQTAGVTTLKGAMAVMDVAETAITNLDTIRADLGSIQNQISA
          
TINNITVTQVNVKSAESTIRDVDFASESANYSKANILAQSGSYAMAQANASQQNVLRL
           LQ"
   gene      2049..3941
           /gene="flaB"
   CDS       2049..3941
           /gene="flaB"
           /codon_start=1
           /product="flagellin"
           /db_xref="PID:e307463"
           /db_xref="PID:g1888390"
           /transl_table=11
          
/translation="MGFRINTNIGALNAHANSVVNANALDKSLNRLSSGLRINSAADD
          
ASGMAIADSLRSQAATLGQAINNGNDAIGILQTADKAMDEQLKILDTIKVKATQAAQD
          
GQSTKTRNMLQADINRLMEELDNIANTTSFNGKQLLSGGFINQEFQIGAQSNQTIKAS
          
IGATQSSKIGVTRFETGANVVQSGIASLTIKNYNGLEDFKFRDIVISTSVGTGLGALA
          
EEINRVADKTGVRASFNVQTTGGAPIIAGVTGEDFSINGVIIGKIEYQAGDANGALVS
          
SINAVKDTTGVEAALDENGHLVLTSREGRGIKIEGDMGSGAGIAVNMRENYGRLSLVK
          
NDGRDIAISGTGFGFDNEKLVSQNSVSLRDTKGQISQEIADAMGFNSSNKVASIRIGV
          
TAMSVLAGTGLSKETSLLYTAGSGFSAFTISAKSQLNMVGQVIDLGPKHSAFSGGYTA
          
LGFTAGSGFSAINSALSMLMYSKMYGTQTGAAKFSVAIAMSTTNIQINSAVSGTNGIS
          
GLYQTLGLEFGEKRIENIGQEQTAGVTTLKGAMAVMDIAETATINLDQIRADIGSVQN
          
QLQVTINNITVTQVNVKAAESTIRDVDFAAESANFSKYNILAQSGSYAMSQANAVQQN
           VLKLLQ"
BASE COUNT   1365 a  655 c  840 g  1192 t   5 others
ORIGIN   
    1 tttcgtatta acacacacgt tgcagcatta aatgctaaag caaactcgga
tctaaatagc
    61 aaagcattgg atcaatcgct tgcaagactt agttcaggtc ttagaatcaa
ttctgcagca
   121 gatgatgctt cagggatggc gatagcagat agcttaagaa ctcaagcttc
aactttgggt
   181 caagctataa acaatggtaa cgatgcagca agtatcttac aaactgcaga
taaggctatg
   241 gatgagcagc ttaaaatctt agataccatt aaagttaaag caactcaagc
agcacaagat
   301 ggacaaagtg caaaaacaag aaatatgctt caagcagata tcaatcgttt
aatggaagaa
   361 cttgataata tcgcaaatac aacttcattt aacggtaaac aacttttaag
tggtggtttt
   421 atcaatcaag aattccaaat cggtgcacag tctaatcaaa ccatcaaagc
ttcaatcgga
   481 gcgactcagt catcaaaaat cggtgtaaca agatttgaaa caggagcgaa
tgtaactagt
   541 tctagtattg cttctatgac tattaaaaat tacaacggta tagatgattt
taaaattcaa
   601 aatgtagtta tctctacttc agtaggaaca ggacttggag ctttagctga
agagatcaac
   661 cgtgtggctg atagaacagg tgttagagct agctttaatg tgcaaactgt
aggtggngca
   721 cctgtgctta aaggttctac aagtgatgat tttacaatca atggcgtaaa
aatcggtaaa
   781 attgattacg aatcagggga tgcaaatggt tctttggttt catctatcaa
tgctgtaaaa
   841 gatactacag gggttgaagc tgctttgaat gaaaatggac aacttgttct
tacttcaaga
   901 gagggtagag gcattaaaat cgaaggtgat atgggttcag gagcaggcat
agctgttaat
   961 atgagagaaa actatggccg tttatctttg gtaaaaaatg acggtagaga
tatagcgatt
   1021 tcaggaacag gttttggttt tgataatgaa aaacttgttt ctcaaaactc
agtttcttta
   1081 agagatacca aaggacaaat ttctcaagaa attgccgatg ctatgggctt
taactcaagc
   1141 aataaagtgg caagtataag aataggggtg actgctatgt ctgtacttgc
tggaacaggt
   1201 ttaagtaagg aaacttcttt actttatact gcaggtagcg gttttagtgc
atttacaatt
   1261 tctgccaaaa gtcaacttaa tatggtaggt caagtaattg atctaggtcc
aaaacatagc
   1321 gcattctctg gtggttatac agctttaggt tttacagcag gcagtggttt
ttcagcgatt
   1381 aatagtgctt tatctatgtt aatgtattct aaaatgtatg gtactcaaac
tggtgctgct
   1441 aaattttctg tagctgtagc gatgagtaca gctgatatta agtttgtaag
cactataagt
   1501 actggcggtc tttctggttt gtataatgat ggattaaaat caggtgaaac
aagaactgaa
   1561 aacataggac aagaacaaac cgcaggggtt acaactctaa aaggcgctat
ggctgtgatg
   1621 gatgtagctg aaacagctat taccaatctt gataccatta gagcagatct
tggttctata
   1681 caaaatcaga tttcagcaac tatcaacaac attactgtaa ctcaagtaaa
tgttaaatcc
   1741 gctgaatcga ccatcagaga tgtagacttt gcaagcgaga gtgcaaacta
ctctaaagct
   1801 aatatcctag ctcaaagtgg atcttatgcg atggcgcaag ctaatgcttc
tcagcaaaat
   1861 gttttaagat tgctccagta gtaaacccaa atcatctcat cctttgnagg
gacgctacaa
   1921 tttntacaaa tccaagccta gtagaaatac taggcttttt ttattttaga
ataattttaa
   1981 atcataaata aaacttggaa cacttcttgc tttagtcctt ttgatgcaat
attttgaaag
   2041 gatttaaaat gggttttaga ataaacacca acatcggtgc gttaaatgca
catgcaaatt
   2101 cagttgttaa tgctaatgca cttgataagt ctttaaatag actgagttca
ggtcttagaa
   2161 tcaactccgc agcagatgat gcttcaggga tggcgatagc agattctttg
cgttcacaag
   2221 cagcaacttt gggtcaagct ataaacaatg gtaatgatgc cataggtatc
ttgcaaactg
   2281 cagataaggc tatggatgag cagcttaaaa tcttagatac catcaaagtt
aaagcaactc
   2341 aagcagcaca agatggacaa agcactaaaa caagaaatat gcttcaagca
gatatcaatc
   2401 gtttgatgga agaacttgat aatatcgcaa atacaacttc atttaacggt
aaacaacttt
   2461 taagtggtgg ttttatcaat caagaattcc aaatcggtgc acagtctaat
caaaccatca
   2521 aagcttcaat cggagcaacc cagtcatcaa aaatcggtgt aacaagattt
gaaacagggg
   2581 cgaatgtcgt gcaatctggc attgcttctt tgactattaa aaattataat
ggtttagagg
   2641 attttaaatt tagagatata gttatctcna cttcagtagg aacaggactt
ggagctttag
   2701 ctgaagaaat caaccgtgta gctgataaaa caggtgttag agctagtttt
aatgtgcaaa
   2761 cnacaggggg agcgccaatc atagcaggtg tgactggaga ggatttttct
atcaatggcg
   2821 tgattatcgg taaaattgag tatcaagcag gggatgcaaa cggtgctttg
gtttcatcta
   2881 tcaatgctgt aaaagatact acaggggttg aagctgcctt ggatgaaaat
ggtcatcttg
   2941 ttcttacttc aagagagggt agaggcatta aaatcgaagg tgatatgggt
tcaggagcag
   3001 gcatagctgt taatatgaga gaaaactatg gccgtttatc tttggtaaaa
aatgacggta
   3061 gagatatagc gatttcagga acaggttttg gttttgataa tgaaaaactt
gtttctcaaa
   3121 actcagtttc tttaagagat accaaaggac aaatttctca agaaattgcc
gatgctatgg
   3181 gctttaactc aagcaataaa gtggcaagta taagaatagg ggtgactgct
atgtctgtac
   3241 ttgctggaac aggtttaagt aaggaaactt ctttacttta tactgcaggt
agcggtttta
   3301 gtgcatttac aatttctgca aaaagtcaac ttaatatggt aggtcaagta
attgatctag
   3361 gtccaaaaca tagcgcattc tctggtggtt atacagcttt aggttttaca
gcaggcagtg
   3421 gtttttcagc gattaatagt gctttatcta tgttaatgta ttctaaaatg
tatggtactc
   3481 aaactggtgc tgctaaattt tctgtagcta ttgctatgag cactacaaat
attcaaataa
   3541 atagtgctgt tagtggaaca aatggaattt caggtttgta tcaaactctt
ggtttagaat
   3601 ttggtgaaaa aagaattgaa aacataggac aagagcaaac cgcaggggtt
acaactctaa
   3661 aaggtgctat ggctgtgatg gatatagcag aaactgctac aatcaacctt
gatcaaatca
   3721 gagcagatat aggttcagtg caaaaccaac ttcaagtgac tatcaacaat
atcactgtaa
   3781 ctcaagtcaa tgttaaagcc gctgaatcaa ccatcagaga tgtagacttt
gctgcagaaa
   3841 gtgcaaattt ttctaaatac aacatcctag ctcaaagtgg atcttatgcg
atgagtcagg
   3901 ccaatgctgt gcagcaaaat gttttaaaac tcttacaata aaaatcgctc
tttttagagc
   3961 gattatacaa gttttctttt ttctaccata tcccttaaag gtataatggc
gctttttaaa
   4021 ataccatttt gcaagatgat taaattatgt acttcat
//LOCUS    PFU58642   1706 bp  mRNA      PLN   
29-AUG-1997
DEFINITION Pelvetia fastigiata alpha-tubulin mRNA, clone PTalpha2,
complete
      cds.
ACCESSION  U58642
NID     g1381655
KEYWORDS  brown algae; cDNA.
SOURCE   Pelvetia fastigiata.
 ORGANISM Pelvetia fastigiata
      Eukaryotae; stramenopiles; Phaeophyceae/Xanthophyceae group;
      Phaeophyceae; Fucales; Fucaceae; Pelvetia.
REFERENCE  1 (bases 1 to 1706)
 AUTHORS  Coffman,H.R. and Kropf,D.L.
 TITLE   The brown alga Pelvetia fastigiata, expresses two
alpha-tubulin
      sequences (Accession Nos. U58641 and U58642) (PGR97-019)
 JOURNAL  Plant Physiol. 113, 663 (1997)
REFERENCE  2 (bases 1 to 1706)
 AUTHORS  Coffman,H.R. and Kropf,D.L.
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Submitted (20-MAY-1996) H.R. Coffman, Biology, University of
Utah,
      Salt Lake City, UT 84112, USA
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..1706
           /organism="Pelvetia fastigiata"
           /dev_stage="24h zygotes"
           /clone="PTalpha2"
   CDS       71..1432
           /note="cytoskeletal protein"
           /codon_start=1
           /product="alpha-tubulin"
           /db_xref="PID:g1381656"
          
/translation="MRECISIHIGQAGIQTGNACWELYCLEHGIQPDGQMPSDKTIGG
          
GDDAFNTFFSETGAGKHVPRAVYVDLEPTVCDEVRTGTYRQLYHPEQIISGKEDAANN
          
YARGHYTIGKEIVDLVLDRIRKLADNCTGLQGFLVFHATGGGTGSGLGSLLLERLSVD
          
YGRKSKLSFAITPAPQVATAVVEPYNSVLSTHALLEHTDCTFCLDNEALYDVCRRNLD
          
IERPTYTNLNRLVAQVISSLTASLRFDGALNVDVTEFQTNLVPYPRIHFMLTSYAPII
          
SAEKAYHEQLSVAEITNSVFEPAGMMTNCDPRHGKYMACCLMYRGDVVPKDVNAAVAT
          
IKTKRTIQFVDWCPTGFKCGINYQPPTVVPGGDLARVQRAVCMVANTTAIAEALSRID
          
HKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDLAALEKDYEEVGAETAEGEGEEEDFG
           EEY"
BASE COUNT   380 a  505 c  475 g  346 t
ORIGIN   
    1 ccgatatctt gaatcgtagc cacccacaac ccaatcttcc tctttttacg
actcccacct
    61 ttcttcaact atgcgtgagt gcatctctat ccacatcggc caggccggca
tccagaccgg
   121 taacgcatgc tgggagctgt actgtcttga gcacggcatc cagcccgacg
gtcagatgcc
   181 ctcggacaag accatcggtg gtggtgacga cgctttcaac acattctttt
cggagaccgg
   241 cgctggcaag cacgtacccc gcgcggtata cgtggacctg gagcccacgg
tttgcgacga
   301 ggtgcgcacc ggcacgtacc gccagctata ccacccggag cagatcatct
cgggcaagga
   361 agacgcggct aacaactacg cccgcggcca ttacactatc ggcaaggaga
tagtggacct
   421 cgtcctcgac cgcatccgta agctagccga caactgcact gggctccagg
gcttcctggt
   481 gttccacgcc accggcggtg ggaccggatc cggactgggc tccctgctct
tggagcgcct
   541 gtccgtggac tacggccgca agtcgaagct gtcgtttgcc atcacgcccg
cgccacaggt
   601 ggcaacggcc gtggttgagc cgtacaactc ggtgctgtcg acccacgcgc
tgctggagca
   661 cacggactgc accttctgcc tcgacaacga ggcgctgtac gacgtttgcc
gccgcaacct
   721 ggacattgag cgccccacgt acaccaacct gaaccggcta gtggctcagg
tgatctcgtc
   781 gctgaccgcc tcgctgcgct tcgacggcgc gctgaacgtg gacgtgacgg
agttccagac
   841 caacctggtg ccctacccgc ggatccactt catgctcaca tcgtacgcgc
ccatcatctc
   901 tgccgaaaag gcgtaccacg aacaactctc ggtggccgag atcacgaact
ctgtgttcga
   961 gccggcaggc atgatgacaa attgcgaccc taggcacggc aaatacatgg
cgtgctgcct
   1021 catgtaccgt ggcgacgttg tgcccaaaga cgtgaacgct gccgtggcca
ccatcaagac
   1081 caagcgcaca atccagttcg tggattggtg ccccacaggc ttcaagtgcg
gcatcaacta
   1141 ccagccgccc accgtcgtgc ctggcggtga ccttgcccgc gttcagcgcg
ctgtgtgcat
   1201 ggtggccaac accacggcca tcgccgaggc tctatcgcgc atcgaccaca
agttcgacct
   1261 catgtacgcc aagcgtgctt tcgtgcactg gtacgtgggt gagggcatgg
aagagggtga
   1321 gttctcggag gctcgtgagg atcttgctgc gctggagaag gactacgaag
aggttggagc
   1381 tgagaccgct gagggcgagg gcgaggagga ggacttcgga gaggagtact
aagtctcaat
   1441 atcagcatcc catcgccatg ttgtcccctg aaagcgaaca ttttctgttg
ggccagagta
   1501 aaatgcccct tcaaaagggt tatttgtcta ttctatgcct agattgtagt
gtcgagtctg
   1561 ctgacctaca gttttcggtt cagggcaaaa gagcaagatt ttgatagaaa
tgggatggga
   1621 gaaaagcgga agcggtgctt ttttgcgccg taattataaa tataaatata
tatgttatat
   1681 tcaatccaaa aaaaaaaaaa aaaaaa
//


-- 
 ____________________________________________________________________
|Brian T. Foley        btf at t10.lanl.gov            |
|HIV Database         (505) 665-1970             |
|Los Alamos National Lab   http://hiv-web.lanl.gov/index.html   |
|Los Alamos, NM 87544 U.S.A. http://www.t10.lanl.gov/~btf/home.html |
|____________________________________________________________________|
More information about the Mol-evol mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net